BIDRAG FÖR FÖRENINGAR

Ni kan som förening ansöka om ett bidrag för att göra aktiviteter  med junisarna.

Skriv en ansökan så behandlar distriktsstyrelsen den på nästa styrelsemöte.

Ansökan ska innehålla vad ni tänker göra och hur mycket ni söker. Ansökan skickas till Nils Hedström via mail.

Ev frågor till Distriktsordförande Nisse Hedström 073-522 49 37 eller nisse.hedstrom86@gmail.com

Kontaktuppgifter

Gävleborgs distrikt:
Distriktkonsulent
Camilla Eklund
070-694 84 41
camilla@junis.org

Besöksadress Junis kansli:
Gammelgårdsvägen 42
112 64 Stockholm
Telefon: 08 – 672 60 70
E-postadress: info@junis.org

Följ oss på sociala medier