Vill du bli medlem? Det blir du här!

Medlemsavgift för 2017 är 50 kr.

För ev kontakt camilla@junis eller 070-694 84 41 

Kontaktuppgifter

Gävleborgs distrikt:
Distriktkonsulent
Camilla Eklund
070-694 84 41
camilla@junis.org

Besöksadress Junis kansli:
Gammelgårdsvägen 42
112 64 Stockholm
Telefon: 08 – 672 60 70
E-postadress: info@junis.org

Följ oss på sociala medier